Team info: GREECE


Country flag Ioannis Voyiatzis Kleio Sgouropoulou
Team leader Deputy leader


Evangelos Kipouridis Dimitrios Los Konstantinos Kanellis Sotirios Panagiotou
Contestant Contestant Contestant Contestant