Team info: CYPRUS


Country flag George Michael Pavlos Pavlikas
Team leader Deputy leader


Michalis Psalios Savvas Mitsikouridis Panayiotis Panayiotou Andreas Sotiriou
Contestant Contestant Contestant Contestant